Audyty i doradztwo

Audyty projektów Unijnych

Korzystając z doświadczenia w projektach Unijnych zapewniamy audyty dotyczące oprogramowania oraz infrastruktury IT. Nasze analizy pozwalają ocenić stopień poprawności wykonania zamówienia przez realizującego dostawę dla naszego klienta. Weryfikujemy je pod kątem poprawności technicznej (część informatyczna) oraz zgodności z dokumentacją projektową (część formalna). Na tej podstawie przygotowujemy protokół rozbieżności i koordynujemy wprowadzanie niezbędnych zmian, aby zakres IT projektów naszych klientów przeszła kontrolę projektu bez zastrzeżeń, a oprogramowanie i sprzęt spełniało swoje cele biznesowe.

Zakres audytu i jego koszty ustalane są indywidualnie. 

Szanując tajemnicę przedsiębiorstw klientów, obejmujemy nasze działania klauzulą poufności.