Jak przydzielić dostęp do Google Tag Menedżera (GTM)

Blog

Jak udostępnić Google Tag Menedżera?

Przydzielenie dostępu do Google Tag Menedżera w kilku prostych krokach:

  1. Zaloguj się do Google Tag Menedżera.
  2. Wybierz konto lub kontener, do których chcesz udzielić dostępu.
  3. Rozwiń menu i wybierz “Zarządzanie użytkownikami”.
  4. Użyj przycisku “+” aby dodać nowego użytkownika.
  5. Podaj adres e-mail konta Google, któremu chcesz przydzielić dostęp.
  6. Określ poziom uprawnień i kliknij “Zaproś”.

Logowanie do Google Tag Menedżera

Aby zalogować się do Google Tag Menedżera, przechodzimy pod adres: https://tagmanager.google.com/

Zostanie wyświetlone okno, gdzie należy zalogować się kontem Google, które ma dostęp na poziomie Administrator lub Właściciel. W pierwszym kroku podajemy adres e-mail, a w kolejnym hasło.

Logowanie Google

Jeżeli mamy włączone uwierzytelnianie dwuetapowe, zostaniemy poproszeni o potwierdzenie logowania kodem, który przychodzi SMSem.

logowanie Google weryfikacja dwuetapowa

Przydzielanie dostępu do Google Tag Menedżera

Po zalogowaniu zobaczymy panel Google Tag Menedżera z listą kont i ich kontenerów.Dostęp możemy przydzielić do całego konta lub do kontenera. Opcje zarządzania użytkownikami znajdują się w menu pod trzema kropkami:

Menedźer Tagów Google Zarządzanie Użytkownikami

Z menu wybieramy “Zarządzanie użytkownikami”.

W nowym ekranie zobaczymy wszystkich użytkowników mających obecnie dostęp do konta lub kontenera. Nowego użytkownika dodajemy klikając w “+” i wybierając “Dodaj użytkownika”:

Tag Menedżer zarządzanie użytkownikami

W panelu “Użytkownicy i uprawnienia” zobaczymy wszystkich użytkowników, którzy mają przydzielony dostęp do Google Tag Menedżera wybranej witryny. Aby dodać nowy dostęp, klikamy “Dodaj użytkowników”.

1) Jeśli przydzielamy dostęp do konta – zobaczymy okno, gdzie trzeba podać adres e-mail, dla którego ma zostać dodany dostęp, uprawnienia jakie chcemy nadać (Administrator, Użytkownik) oraz ustawienia dostępu do kontenerów na tym koncie:

Tag Menedzer dodanie użytkownika konta

Klikając na strzałkę przy każdym kontenerze możemy ustawić, jakich uprawnień chcemy udzielić:

Menedżer Tagów uprawnienia do kontenerów

Po wybraniu uprawnień zatwierdzamy “Gotowe” i wysyłamy zaproszenie przyciskiem “Zaproś”.

2) Jeśli przydzielamy dostęp do kontenera, zobaczymy odpowiednio mniej opcji:

Tag Menedżer dodanie użytkownika kontenera

Po wybraniu uprawnień wysyłamy zaproszenie przyciskiem “Zaproś”.

Odbieranie dostępu do Google Tag Menedżera

Aby odebrać dostęp użytkownikowi z panelu “Zarządzanie użytkownikami”, rozwijamy menu użytkownika klikając trzy kropki. A następnie “Usuń dostęp”:

Tag Menedżer zarządzanie użytkownikami odbieranie dostępu

Zostaniemy poproszeni o potwierdzenie – klikamy “Usuń”.

Menedżer Tagów Google usuń dostęp

 

Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie obsługi i konfiguracji Google Tag Managera, zapraszamy do kontaktu.

Lexomat.pl sklep z szablonami dokumentów

Subskrybuj nas na Youtube i zyskaj wiedzę: