Słownik SEO i e‑marketingu dla laików

Słownik ten jest przeznaczony dla laików, a nie specjalistów w branży e-commerce. Naszym celem jest tłumaczenie trudnych rzeczy w przystępny sposób. Stosujemy wiele uproszczeń i analogii, aby łatwiej przedstawić te zagadnienia osobom początkującym w branży e-commerce. Poszczególne tematy można rozwijać do bardzo rozbudowanych opracowań, ale naszym celem jest umożliwienie pierwszego kroku i podstawowe wyjaśnienie zagadnienia.

Przygotowując ten słownik seo wykorzystujemy swoje ponad 15 letnie doświadczenie w branży e-commerce oraz setki przeprowadzonych szkoleń oraz tysiące godzin doradztwa. Jeśli potrzebujesz pomocy we wprowadzeniu Twojej firmy do świata e-commerce, zapraszamy do kontaktu.

Słownik SEO

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
There are currently 41 names in this directory beginning with the letter L.
L

Landing page

Landing page jest niezależną stroną internetową lub podstroną serwisu, na którą kierowni są użytkownicy pozyskani z działań marketingowych. Landing page przygotowuje się w celu osiągnięcia lepszej konwersji pozyskiwanego ruchu. Odróżnia się od innych podstron tym, że ma jeden konkretny cel, którym jest nakłonienie użytkownika do pożądanego przez nas działania np.: zapisu na szkolenie, pozostawienia danych kontaktowych, dokonania zakupu. Sformułowanie używane często w kampaniach Google Ads i e-mail marketingu.

Layout

Layoutem nazywamy projekt wyglądu aplikacji, witryny internetowej, sklepu lub dowolnego innego materiału graficznego. Najczęściej zastępowany jest nazwą bardziej zrozumiałą: projekt graficzny.

Lead

Pojęcie lead występuje w e-marketingu w dwóch znaczeniach. Pierwsze oznacza wstęp do artykułu, który ma zachęcić do przeczytania całości. Znajduje się pod tytułem danego artykułu. Drugie znaczenie leadu jest typowo handlowe i oznacza szansę sprzedażową, czyli dane kontaktowe (lub sam kontakt) osoby/firmy, która potencjalnie jest zainteresowana naszą ofertą. Używa się tego sformułowania często w sformułowaniach takich jak: pozyskiwanie leadów, rozliczanie się za leady, lead magnet, koszt leada, lead gorący, lead ciepły, lead zimny. W kampaniach Google Ads możemy przyjąć Kluczowy Wskaźnik Efektywności jako koszt pozyskania leada i pod jego wartość optymalizować działania.

Lead ciepły

Lead ciepły, nazywany inaczej leadem marketingowym, dotyczy kontaktu do osób, które przejawiają zainteresowanie produktem lub usługą, ale nie są jeszcze gotowe do zakupu. Wymagają edukacji w temacie produktu/usługi i pomocy w doprecyzowaniu swoich potrzeb.

Lead gorący

Leadem gorącym nazywamy kontakt do osoby, która jest gotowa do natychmiastowego złożenia zamówienia na towar lub usługę. Wymaga bardzo szybkiego obsłużenia przez handlowców.

Lead magnet

Lead magnetem nazywamy element mający skłonić potencjalnych klientów do pozostawienia swoich danych kontaktowych w zamian za określony materiał w postaci np. ebooka, kodu rabatowego, szablonu graficznego itd. W dosłownym tłumaczeniu lead magnet, to magnes na leady, coś co ma przyciągać klientów.

Lead zimny

Odmiana najmniej wartościowego leada, który charakteryzuje się tym, że osoby do których pozyskaliśmy kontakt, nie są zainteresowane naszym produktem/usługą. To na dziale sprzedaży spoczywa zadanie przedstawienia produktu i wykreowania potrzeby jego posiadania

Lejek konwersji

Lejek konwersji oznacza schemat kolejnych kroków od kontaktu z klientem do wykonania przez nas pożądanej akcji (konwersji). Często wizualizowany w formie lejka, gdzie każdy kolejny krok zawęża grupę potencjalnych klientów. Stosowany w celu analizy i optymalizacji procesów marketingowych i sprzedażowych. Jego techniczne zdefiniowanie pozwala określać na jakim etapie procesu zakupowego użytkownicy opuszczają ścieżkę i na podstawie tych danych dokonywać optymalizacji.

Licencja

Licencją nazywamy umowę określającą udzielenie prawa do korzystania z dzieła. Opis zasad wykorzystania dzieła, zawarty w licencji, określa pola eksploatacji oraz możliwe zastosowanie komercyjne lub niekomercyjne. Powiązane z: Autorskie prawa majątkowe i Autorskie prawa osobiste.

Link

Link to inaczej hiperłącze, ale nazwa ta jest stosowana szerzej. W kontekście pozycjonowania link ma wiele znaczeń, w zależności od kontekstu i sposobu jego umieszczenia.

Link baiting

Link baiting, czyli łowienie linków, to zabiegi mające na celu nakłonienie innych osób do linkowania naszej witryny. Przykładem takiego działania może być publikowanie rankingów, i wywiadów, aby osoby z rankingu/wywiadu umieściły link do nas na swojej stronie lub w social media.

Link bezpośredni

Linkiem bezpośrednim nazywamy link kierujący do naszej witryny bez użycia przekierowań, także niewidocznych dla użytkownika. Ilość przekierowań, niezależnie od ich prędkości, ma wpływ na ocenę i wartość linka w kontekście pozycjonowania, gdyż zużywają więcej czasu bota Google.

Link Diversity (dywersyfikacja linków)

Celem stworzenia zróżnicowanego profilu linków jest dywersyfikacja, czyli posiadanie linków różnego typu np.: z blogów, wiadomości, artykułów, katalogów, mediów społecznościowych. W celu oceny link diversity bada się nie tylko różnorodność miejsc z których następuje linkowanie, ale także ich atrybuty techniczne, czyli np. atrybut nofollow/dofollow, umiejscowienie w treści itd. Dbanie o zdywersyfikowany profil linków jest elementem pozycjonowania i ma symulować naturalność tego profilu.

Link Equity

Link equity to inaczej link juice.

Link exchange (wymiana linków)

Działanie polegające na wzajemnym linkowanie się stron internetowych. Najczęściej wykonuje się to w celu pozycjonowania, ale jest to również realizowane w ramach np. informowania o partnerstwie, sponsoringu itd.

Link farm

Link Hoarding

Strategia pozycjonowania, która polega na tym, aby ograniczyć do minimum liczbę linków wychodzących i mieć jak najwięcej linków przychodzących.

Link Juice

Link Juice nazywamy w seo “mocą”, jaką umieszczony link przekazuje linkowanej przez siebie innej witrynie (lub tej samej w przypadku linkowania wewnętrznego). Badanie link juice jest trudne, gdyż nie ma jasnych wskaźników, które mogą ją sparametryzować i przedstawić w formie konkretnej cyfry. Powszechnie uznaje się, że o mocy linka z danej podstrony decyduje m.in. ilość linków wychodzących z tej podstrony, ilość i jakość treści, lokalizacja linku (im wyżej w treści tym lepiej) itd.

Link pośredni

Linki pośrednie spotykamy najczęściej w publikacjach na serwisach społecznościowych, aby móc przesyłać linki w skróconej formie. Link taki kieruje do witryny, która przekierowuje użytkownika w sposób automatyczny do witryny docelowej. Przykładem takiej strony jest bit.ly. Oferuje ona darmowe tworzenie linków pośrednich. Ich wartość w procesie pozycjonowania jest zdecydowanie mniejsza niż linków bezpośrednich.

Link profile (profil linków)

Profilem linków nazywamy wszystkie typy linków jakie kierują do naszego serwisu internetowego. Mówi się w branży e-marketingu o badaniu profilu linków lub o jego czyszczeniu z niepożądanych linków. Aby określić profil linków badamy parametry linków przychodzących takie jak: rodzaje (dofollo/nofollow itp.), typy (tekstowe, graficzny, przekierowanie), źródła linków (artykuły, blogi, reklamy, fora itd.). Do prawidłowej oceny profilu linków wymagane jest doświadczenie i dostęp do wyspecjalizowanych narzędzi, które automatyzują wiele procesów. Nie zalecamy korzystania z systemów automatycznie oceniających jakość linków przychodzących i sugerujące zrzeczenie się ich za pomocą narzędzia disavow.

Link Reclamation

Link reclamation nazywamy odzyskiwanie utraconych linków. Jest to jeden z elementów strategii seo. Polega na analizie, czy linki przychodzące nie kierują do nieistniejących podstron naszego serwisu lub czy nie mają literówek w adresach. Następnie dokonuje się korekty tych linków, co często wymaga kontaktu z właścicielem witryny linkującej do nas. Gdy nie jest to możliwe, stosuje się przekierowania z błędnych adresów na pożądany przez nas adres, abyśmy nie stracili potencjalnego użytkownika.

Link Relevancy

Link relevancy definiuje, czy pozyskany link pochodzi z witryny pokrewnej tematycznie lub choć otacza go treść powiązana z naszą branżą i dziedziną. Powszechnie uznaje się za bardziej wartościowe w kontekście pozycjonowania linki, które pochodzą z tematycznie zbliżonych źródeł. Nie jest to jednak wyznacznikiem wartości samego linka i nie należy się ograniczać w tym zakresie, gdyż algorytmy Google nie zawsze są w stanie ocenić powiązanie logiczne dwóch tematów.

Link sitewide

Linkiem sitewide nazywamy link umieszczony na każdej podstronie serwisu. Nie zaleca się pozyskiwania takich linków w procesie pozycjonowania, gdyż nie są naturalnie występującą formą linkowania. Wyjątkiem są tutaj podpisy autorów oprogramowania lub stron/sklepów internetowych. My jako rewizja.net również umieszczamy linki autorskie sitewide na stronach naszych klientów.

Link Spam

Link spam jest najczęściej spotykany jako spam komentarzy na blogach i wpisów na forach w celu pozyskania w sposób automatyczny dużej ilości linków przychodzących. Nie zaleca się tej formy działania, gdyż może zaszkodzić naszemu profilowi linków.

Link title (tytuł linka)

Atrybut tekstowy linka w HTML, który najczęściej jest opisem miejsca docelowego. Nie jest to anchor. Tytuł linka widzimy w dymku, który pojawia się, gdy najedziemy kursorem na hiperłącze. Nie jest uznawany za czynnik wzmacniający link w kontekście pozycjonowania.

Link Velocity

Szybkość pozyskiwania linków zwrotnych nazywamy Link Velocity. Bada się ten wskaźnik w celu oceny, czy przyrost ilości linków jest naturalny (niezbyt dużo na raz). Co prawda zdarzają się sytuacje, że witryna pozyskuje bardzo dużo linków przychodzących na raz, ale są to wyjątki. Dlatego nie poleca się praktyki nagłego przyrostu linków i kupowania setek linków przychodzących. Na tej podstawie można też ocenić, czy konkurencyjna witryna wykonuje działania pozycjonujące, które bez przyrostu linków praktycznie nie istnieją.

Linki follow / nofollow

Link zawierające atrybut follow lub atrybut nofollow.

Linki naturalne

Linkami naturalnymi nazywamy linki do naszej witryny, które użytkownicy umieszczają samodzielnie w sposób niezainspirowany przez nas. Jeśli bloger publikuje płatny artykuł, jest to link płatny, ale jeśli ten sam bloger opublikuję recenzję samodzielnie i umieści na niej link do naszej strony, jest to już link naturalny. Celem publikowania wartościowych treści na witrynie firmowej lub sklepie, jest m.in. nakłonienie innych właścicieli stron do linkowania naturalnego. Algorytm Google w swych podstawach polega właśnie na uznawaniu stron za wartościowe na podstawie ilości linków naturalnych, które traktowane są jako rekomendację. Z technicznego punktu widzenia link płatny od darmowego nie różni się niczym (jeśli nie zostanie oznaczony przez linkującego), dlatego nie jest to jedyny czynnik rankingowy Google, bo zbyt łatwo dałoby się go oszukać.

Linki płatne (paid links)

Linki płatne, inaczej zwane sponsorowanymi, są linkami za których umieszczenie zapłaciliśmy właścicielowi witryny, na której je umieszczono. Pozyskiwanie linków płatnych jest elementem strategii pozycjonowania i ma na celu wpłynięcie na pozycję linkowanej witryny w wynikach wyszukiwania Google. Linki sponsorowane, według wytycznych Google, powinny być technicznie oznaczone jako sponsorowane, aby bot Google mógł je odróżnić od naturalnych. W praktyce dzieje się to bardzo rzadko i tylko przez profesjonalne serwisyu dziennikarskie/blogerskie. Innym znaczeniem płatnych linków są reklamy tekstowe Google Ads.

Linki przychodzące

Linkami przychodzącymi nazywamy linki kierujące do naszej witryny. Niezależnie od tego czy są to linki tekstowe, graficzne czy w innej formie.

Linki sponsorowane

To forma linków płatnych, którą nazywamy najczęściej reklamami Google Ads. Używamy tego sformułowania do rozróżnienia linków na stronie wyników wyszukiwania w Google. Dzielimy tam linki na sponsorowane (google ads) i organiczne (bezpłatne wyniki wyszukiwania).

Linki wewnętrzne

Linki wewnętrzne kierują użytkownika wewnątrz tej samej strony internetowej. Linkowanie wewnętrzne jest jednym z elementów optymalizacji witryny pod kątem pozycjonowania. Odpowiednie linkowanie między podstronami pozwala lepiej zobrazować architekturę informacji witryny i kierować robotami Google.

Linki wychodzące

Linki wychodzące, to linki prowadzące z naszej strony do innych stron. Inaczej są to linki zewnętrzne.

Linki zewnętrzne

Linkami zewnętrznymi nazywamy linki, które kierują z naszej witryny do innych witryn, czyli “na zewnątrz”. Ich ilość jest brana pod uwagę w kontekście oceny witryny pod kątem stosunku ilości linków wychodzących do przychodzących.

Linkowanie wewnętrzne (internal linking)

Linkowanie wewnętrzne, to kierowanie linków w obrębie własnej witryny. Zalicza się do tego menu oraz linki z treści i grafik. Ilość linków wewnętrznych oraz sposób, w jaki kierujemy użytkowników na podstrony, ma znaczenie dla poprawnej optymalizacji witryny pod kątem pozycjonowania.

Local search (wyszukiwanie lokalne)

Wyszukiwanie lokalne ma miejsce w przypadku fraz, których wyszukiwanie związane jest z konkretnym obszarem. Google odczytuje w ten sposób intencję użytkownika, który wpisując frazę “weterynarz” na pewno szuka weterynarza w lokalizacji, z której dokonuje wyszukiwania. Stąd wyniki będą takie jak dla frazy np. weterynarz Elbląg.

Local traffic

Ruch z wyszukiwarki pochodzący z wyszukiwania lokalnego (local search)

Lokalne SEO

Lokalnym SEO nazywamy potocznie pozycjonowanie w obrębie fraz i lokalizacji danej miejscowości. Dla przykładu fraza “weterynarz” będzie pokazywać wyniki mapy lokalnej i wyniki geolokalizowane tak samo jako “weterynarz elbląg”. Dlatego pozycjonowanie dla tej frazy będziemy nazywali potocznie “lokalnym seo”, choć poprawnym terminem jest “pozycjonowanie lokalne”.

Lokalni Przewodnicy Google

Lokalny Przewodnik Google to dowolna osoba, która zarejestruje się w programie Przewodnicy Google. Rejestracja jest darmowa i automatyczna, a uczestnikom nie są stawiane żadne warunki, poza posiadaniem darmowego konta Google.
Celem programu Lokalni Przewodnicy Google jest doskonalenie i uzupełnianie zawartości Google Maps poprzez: poprawianie danych, dodawanie informacji o firmach, dodawanie nowych miejsc i recenzowanie wraz z publikacją zdjęć oraz filmów.

Long Click

Long click to określenie sytuacji w której użytkownik długo przebywa na naszej stronie po wejściu na nią z wyników wyszukiwania wyszukiwarki. Długi czas przebywania oznacza, że użytkownik odnalazł to czego szukał, więc nasza witryna jest odpowiednim wynikiem dla poszukiwanego hasła. Czas ten jest określany nazwą: Dwell time.

Long Tail

Sprawdź definicję: długi ogon.